HORARIS.

Oferim 13 hores de servei diari. De dilluns a divendres de 7:30 hores del matí a 20:30 hores del vespre. Dissabtes de 8:00 a 14:00 hores.

Escola Bressol.

 

De Gener a Desembre :

* Pensió completa : de dilluns a divendres de 7:30 a 20:30 hores, inclou el dinar i el berenar. Dissabtes de 8:00 a 14:00 hores amb el dinar i berenar.

* Mitja pensió de matí : de dilluns a divendres de 7:30 a 15:00 hores amb dinar , i dissabtes de 8:00 a 14:00 hores amb el dinar inclòs.

* Mitja pensió de tarda : de dilluns a divendres de 13:30 a 20:30 hores amb el berenar.

 

Servei Extraescolar.

De setembre a juny : de dilluns a divendres de 7:30 a 9:00 hores i de 17:00 a 20:30 hores, amb el berenar. Acompanyament a les activitats extraescolars. Els dissabtes de 8:00 a 14:00 hores amb el dinar i berenar inclòs segons les modalitats .

En els periodes de vacances escolars de 7:30 a 20:30 hores, en règim de pensió completa.

Els mesos d'estiu juliol i agost s'ofereix servei de ludoteca per mesos o setmanes tant en mitja pensió com Pensió complerta.

 

Quitxalla-Parc.

Acolliment per dies amb règim de pensió completa o mitja pensió.

Acolliment per hores, servei de dinar, servei de berenar, segons la necessitat de cada família.

 

TARIFES.

Per a qualsevol consulta de preu o d'informació no dubti en contactar-nos a través del teléfon +376 83 38 03 o bé per correu electrònic.

Tenim tarifes adaptades a tots els pares i en funció de les necessitats.

 

TRÀMITS PER INSCRIPCIÓ A L'ESCOLA BRESSOL.

Documentació.

                Certificat del metge pediatra

                Certificat d'assegurança escolar

                Fotocòpia passaport

                Domiciliació bancària

Material.

                Roba de recanvi i pitets identificats amb el nom

                Llet en pols pels nadons

                Bolquers i tovalloletes higièniques

                Xumet amb cadeneta

 

SERVEI DE MENJADOR.

L'Escola disposa de cuina pròpia, cada dia es preparen els menús i dietes adaptats a les diferents edats lactants, intermig e infantil. Els menús s'elaboren mensualment per la infermera pediàtrica de l'Escola.

Horaris dels àpats : Pels lactants fins els 15 mesos ens adaptem a les necessitats individuals de cada infant. A partir d'aquesta edat el dinar és a les 12 hores i el berenar a les 16 hores.

Per fer la previsió del dinar cal assistir a l'Escola abans de les 10 hores, o bé avisar previament del retard.

 

SALUT I ESCOLA.  

És indispensable per a la inscripció presentar un certificat mèdic que acrediti que l'infant no pateix cap malaltia infecto-contagiosa que està correctament vacunat, i per tant pot assistir a una col·lectivitat infantil.

L'Escola amb la voluntat de donar el millor servei als pares, funciona com un centre assistencial i té cura dels infants amb afeccions o indisposicions lleus pròpies de la infància, que no comporten cap risc de contagi i que no tenen cap contraindicació mèdica. La infermera pediàtrica de l'Escola indica la conducta a seguir i en fa seguiment i control.

Els infants no poden estar a l'Escola amb una malaltia contagiosa i per tant no s'admeten nens que venen de casa en aquestes condicions. En el cas que la malaltia es manifesti a l'Escola s'avisa als pares perquè el vinguin a buscar tan aviat com sigui possible. Es demana un certificat mèdic després d'haver passat un proces infecciós per poder tornar al Centre.

Si cal donar medicació s'ha de portar el medicament sempre acompanyat de la recepta mèdica, on s'especifiqui clarament el nom del producte, la dosi i la freqüència. A l'Escola administrem la medicació que cal donar cada 8 hores o sigui la dosi del migdia. Les medicacions pautades cada 12 ó 24 hores l'administren els pares a casa.

En cas d'una urgència mèdica es truca al 116, al temps que s'avisa a la família.

Pel que fa referència a les condicions higièniques i sanitàries, l'Escola compleix els requisits exigits per la normativa vigent en el Reglament de Guarderies Infantils del Govern d'Andorra. Disposa de:

Pla d'emergències o autoprotecció.

Contracte de revisió d'instal·lacions elèctriques.

Servei de manteniment del sistema d'extinció manual d'incendis.

Pla de desratització i desinsectació.

 

L'ADAPTACIÓ.

L'arribada a l'Escola suposa un esforç per a tots, infants, mares i pares i educadores, però el que ho viu més intensament és l'infant. Entre tots procurem que aquesta adaptació sigui curta i agradable.

És important que abans de començar tinguin contacte els pares i l'infant amb el personal cuidador que se'n farà responsable. També recomanem que durant els primers dies els infants facin un horari més curt, i que la seva assistència sigui continuada.

 

LES MARES I ELS PARES A L'ESCOLA BRESSOL.

El paper de la familía i la seva relació amb l'Escola és molt important, ja que es fa indispensable intercanviar incidències de l'infant. Per aquesta raó el centre ofereix diferents canals de comunicació:

Comunicació directa a l'hora d'entrar i sortir.

Informació verbal diària.

Full diari d'informació amb les incidències del dia per escrit.

Entrevistes amb els pares a hores convingudes i sempre que ho sol·licitin, o que el personal educatiu i/o la Direcció ho considerin oportú.

S'ofereix als pares el suport professional permanent tant assistencial com educatiu davant dels dubtes que puguin tenir. Dia a dia l'educació sanitària és present a l'Escola amb l'objectiu de proporcionar a les mares i els pares els recursos necessaris per fer front a la tasca diària de cuidar i educar els seus fills.

 

ESPAIS DE L'ESCOLA I GRUPS D'INFANTS.

Dels quatre locals que conformen la guarderia, tres estan destinats a l’atenció dels infants i es comuniquen entre si per accessos interns . El quart local esta destinat a l’administració i serveis generals.

Grups d'infants segons edat :

Unitat de lactants "El Jardí". Infants de 0 a 15 mesos. De 0 a 8 mesos lactants petits grup "Els Cargols". De 8 a 15 mesos lactants grans grup "Les Papallones".

Aquesta unitat disposa de : 

Recepció amb casellers personals i canviador pels infants.

Aula 1 : Polivalent de jocs i menjador, amb tres finestres a l’exterior.

Aula 2 : Polivalent de descans i canviador, amb dues finestres a l’exterior.

Office – biberoneria.

Unitat de mitjans "La Granja". Infants de 15 a 24 mesos.

Aquesta unitat disposa de:

Recepció amb casellers personals i canviador pels infants.

Aula 1 : Polivalent de jocs i menjador, amb tres finestres a l’exterior.

Aula 2 : Polivalent de descans i canviador, amb dues finestres a l’exterior.

Cuina.

Servei adaptat per minusvàlids.

Canviador pel personal.

Unitat de grans "El Bosc". Infants de 24 a 36 mesos.

Aquesta unitat disposa de :

Aula 1 : Polivalent de jocs i menjador, amb tres finestres a l’exterior.

Aula 2 : Polivalent de psicomotricitat i canviador, amb dues finestres a l‘exterior.

Aula 3 : Polivalent de descans amb accés al jardí.

Un servei amb tres wc i tres rentamans infantils.

Totes les unitats estan equipades amb mobiliari, material i joguines homologades i adequades a l'edat.

Unitat administrativa.

Aquesta unitat disposa de tres sales de despatx, office i wc. Fà les funcions de :

Recepció de l’Escola , informació, administració i direcció.

Reunions amb els pares.

Reunions de personal.

Bugaderia

Magatzem de material.