Escola Bressol

L'arribada a l'Escola suposa un esforç per a tots, infants, mares i pares i educadores, però el que ho viu més intensament és l'infant. Entre tots procurem que aquesta adaptació sigui curta i agradable.

És important que abans de començar tinguin contacte els pares i l'infant amb el personal cuidador que se'n farà responsable. També recomanem que durant els primers dies els infants facin un horari més curt, i que la seva assistència sigui continuada.

Galeria

Aules