Escola Bressol

Els tres locals estan destinats a l’atenció dels infants i es comuniquen entre si per accesos interns.

Unitat de lactants "El Jardí": Infants de 0 a 15 mesos. De 0 a 8 mesos lactants petits grup "Els Cargols". De 8 a 15 mesos lactants grans grup "Les Papallones".

Aquesta unitat disposa de:

 • Recepció amb cassellers personals i canviador pels infants
 • Aula 1 : Polivalent de jocs i menjador, amb tres finestres a l’exterior
 • Aula 2 : Polivalent de descans i canviador, amb dues finestres a l’exterior
 • Office – biberoneria
 • Unitat de mitjans "La Granja" Infants de 15 a 24 mesos.

  Aquesta unitat disposa de:

 • Recepció amb cassellers personals i canviador pels infants
 • Aula 1 : Polivalent de jocs i menjador, amb tres finestres a l’exterior
 • Aula 2 : Polivalent de descans i canviador, amb dues finestres a l’exterior
 • Cuina
 • Servei adaptat per minusvàlids
 • Canviador pel personal
 • Galeria

  Aules