Nosaltres

Escola Bressol Quitxalla

És un centre assistèncial i educatiu de la primera infància privat i subvencionat pel Molt Hble.Comú d'Encamp.

Disposa de 67 plaçes per a nenes i nens de 0 a 9 anys d'edat; de 0 a 3 anys en règim d'Escola Bressol, i de 3 a 9 anys en règim de Servei Extraescolar.

Es tracta d'una Escola de dimensions humanes que permet la convivència harmoniosa entre els infants i l'èquip pedagògic.

L'Escola está equipada amb un sistema de càmeres de videovigilància que aporten un valor afegit a la seguretat dels nostres infants.

Galeria

Aules