Escola Bressol

Escola Bressol

Pensió completa: 374,30€ mensuals.

Mitja pensió: 268,60€ mensuals.

Servei Extraescolar

De setembre a juny 10 mensualitats de:

 • 192,71€ per dos viatges
 • 136,71€ per un viatge
 • Juliol i agost:

 • Pensió completa 300€ mensuals
 • Mitja pensió 250€ mes

  Quitxalla-Parc

  Infants d'Escola Bressol

 • Pensió completa 17,01€ dia
 • Mitja pensió 10,33€ dia
 • Infants Escolars:

 • Pensió completa 15,30€ dia
 • Mitja pensió 9,61€ dia
 • Descomptes per absentisme i vacances.

 • Per 15 dies : pensió completa 200 € / mitja pensió 150 €.
 • Per un mes : 75 €
 • Per gaudir d'aquestes tarifes és condició indispensable avisar amb una setmana d'antelació a l'inici de les vacances.

  Descomptes per germans : 10% de la tarifa contractada.

  Galeria

  Aules